ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1


*** ประกาศ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ****** ประกาศ เชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ****** แจ้งเพิ่มเติม ***