การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายสับเปลี่ยน) ประจำปี พ.ศ. 2567
ผ่านระบบ TMS (ว 16-2567)


- ที่_ศธ_0206.4_ว_18_ลว_10_ก.ค._2566
- แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการย้ายสับเปลี่ยน ว16-2567
- ส่งเขต ย้ายสับเปลี่ยน
- ส่งโรงเรียนย้ายสับเปลี่ยน
- ข้อมูลสภาพอัตรากำลังครูทุกโรงเรียน-197 รร
- ข้อมูลความต้องการวิชาเอก ของสถานศึกษา