ระบบพิมพ์สลิปเงินบำนาญออนไลน์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
รายการรายละเอียด
 
ใส่เลขประชาชน 13 หลัก  
ใส่เลขบัญชีธนาคาร 10 หลัก  
เลือกเดือน  
ใส่ปี พ.ศ.  

เลขที่ 113/4 หมู่ 2 ถนนอุดร-เลย,ตำบลลำภู,อำเภอเมือง,จังหวัดหนองบัวลำภู 39000   
Create by : http://msglive.org Version 3.5 ©2564-2575.  
All style support in IE9+, Firefox, Chrome, Safari, and Opera.