สพป.นภ.๑ +_+

ระบบพิมพ์หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย - ออนไลน์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
เลขที่ 113/4 หมู่ 2 ถนนอุดร-เลย, ตำบลลำภู, อำเภอเมือง, จังหวัดหนองบัวลำภู 39000 โทร. 042-311387, 082-6540181 โทรสาร. 042-311660
^_< อรุณสวัสดิ์