ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ช่องทางการติดต่อ (การร้องเรียน)

🏫 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมหนองบัวลำภู เขต 1

เลขที่ 113/4 หมู่ 2 ถนนอุดร-เลย, ต.ลำภู , ต.เมือง , จ.หนองบัวลำภู 39000

📧 law2562@gmail.com

🌏 https://www.nb1.go.th

☎️ ติดต่อเราได้ที่ : 042-311660

ร้องเรียนผ่านโทรศัพท์มือถือ

081-9646841 นายเกิดมี สอนเมือง
ผอ.สพป.หนองบัวล าภู เขต 1

082-8552878 นายธีระ ประทุมชาติ
นิติกรชำนาญการพิเศษ สพป.หนองบัวลำภู เขต 1

คำชี้แจง ให้ท่านกรอกข้อมูลตามหัวข้อที่กำหนด ซึ่งข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ ให้ท่านดำเนินการ ดังนี้

1. ช่องเรื่อง : ให้กรอกเรื่องที่ต้องการร้องเรียน
2. ช่องเรียน : ระบุคำว่า ”ผู้อำนวยการ สพป.หนองบัวลำภู เขต 1”
3. ช่องเลขที่บัตรประชาชน : กรอกเลขที่บัตรประชาชนของผู้ร้องเรียน
4. ช่องชื่อ-นามสกุล : กรอก ชื่อ นามสกุล จริงของผู้ร้องเรียน
5. ช่องรายละเอียด : ให้เขียนรายละเอียดของการร้องเรียน
6. ช่องเบอร์โทรศัพท์ : ให้กรอกเบอร์โทรศัพท์ของผู้ร้องเรียนที่สามารถติดต่อได้
7. กดบันทึกที่คำว่า ตกลง

หมายเหตุ

1. การร้องเรียนเมื่อกรอกข้อมูลแล้วจะรายงานส่งไปยังผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน

2. บุคลากรภายนอกสามารถแจ้งร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ โดยแยกต่างหากจากช่องทางทั่วไป เพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูลผู้ร้องเรียนและเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

เรื่องร้องเรียน