รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 ปี พ.ศ.2566


- ประกาศ อ.ก.ค.ศ.
- ใบสมัครสอบ (pdf)
- ใบสมัครสอบ (docx)
- แบบ 1 (คส 09-10)
- หนังสือขออนุญาตสมัครสอบ (ข้าราชการครู)
- หนังสือขออนุญาตสมัครสอบ (ข้าราชการอื่น)