ประกาศ อ.ก.ค.ศ เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลําภูเขต 1
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งสบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประจำปี พ.ศ.2567


- ประกาศ
- คู่มือขั้นตอนการใช้งานระบบรับสมัครทางออนไลน์