ชื่อ - นามสกุล :ส.อ.ประภัทร์ รักษาภักดี
ตำแหน่ง :เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
หน้าที่หลัก :การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
ที่อยู่ :ชั้น 1 สพป. หนองบัวลำภู เขต 1
Telephone :0892776622
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานบุคคล
หน้าที่ในกลุ่ม : การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา