ชื่อ - นามสกุล :นายอักษร เทียนสื่อเจริญ
ตำแหน่ง :นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ
หน้าที่หลัก :การย้าย/โอน/รับโอน ข้าราชการฯ
ที่อยู่ :ชั้น 1 สพป. หนองบัวลำภู เขต 1
Telephone :042360764
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานบุคคล
หน้าที่ในกลุ่ม : การย้าย/โอน/รับโอน ข้าราชการฯ