ชื่อ - นามสกุล :นายอุดร ทองมา
ตำแหน่ง :นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
หน้าที่หลัก :การขอใช้บัญชี/สอบแข่งขัน/คัดเลือก
ที่อยู่ :ชั้น 1 สพป. หนองบัวลำภู เขต 1
Telephone :0812622334
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานบุคคล
หน้าที่ในกลุ่ม : การขอใช้บัญชี/สอบแข่งขัน/คัดเลือก เพื่อบรรจุฯ เป็นข้าราชการฯ ทุกตำแหน่ง