ชื่อ - นามสกุล :นางสุวดี จันทฤทธิ์
ตำแหน่ง :นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
หน้าที่หลัก :งานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ
ที่อยู่ :ชั้น 1 สพป. หนองบัวลำภู เขต 1
Telephone :0833424828
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานบุคคล
หน้าที่ในกลุ่ม : งานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ