ชื่อ - นามสกุล :นางพิสมัย ศรีพรรณ์
ตำแหน่ง :นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
หน้าที่หลัก :งานเลื่อนขั้นเงินเดือน
ที่อยู่ :ชั้น 1 สพป. หนองบัวลำภู เขต 1
Telephone :0895825643
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานบุคคล
หน้าที่ในกลุ่ม : งานเลื่อนขั้นเงินเดือน