ชื่อ - นามสกุล :น.ส.นัทธมน แก้วงาม
ตำแหน่ง :นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :งานเลขานุการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
ที่อยู่ :ชั้น 1 สพป. หนองบัวลำภู เขต 1
Telephone :0892732023
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานบุคคล
หน้าที่ในกลุ่ม : งานเลขานุการ