ชื่อ - นามสกุล :นายธีระ ประทุมชาติ
ตำแหน่ง :นิติกรชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :งานนิติการ
ที่อยู่ :ชั้น 1 สพป. หนองบัวลำภู เขต 1
Telephone :0828552878
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานบุคคล
หน้าที่ในกลุ่ม : งานนิติการ