ชื่อ - นามสกุล :นายประดิษฐ์ ศรีลุ่นช่าง
ตำแหน่ง :นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :งานฝึกอบรม/พัฒนา
ที่อยู่ :ชั้น 1 สพป. หนองบัวลำภู เขต 1
Telephone :0896198404
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานบุคคล
หน้าที่ในกลุ่ม : งานฝึกอบรม/พัฒนา