ชื่อ - นามสกุล :นางสาวปราณี วสุเทพ
ตำแหน่ง :นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :กลุ่มงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ
ที่อยู่ :ชั้น 1 สพป. หนองบัวลำภู เขต 1
Telephone :0819543759
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานบุคคล
หน้าที่ในกลุ่ม : กลุ่มงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ