ชื่อ - นามสกุล :นายสมาน พฤกษติกุล
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการบริหารงานบุคคล
หน้าที่หลัก :กำกับดูแล ให้คำปรึกษา กลุ่มฯ
ที่อยู่ :ชั้น 1 สพป. หนองบัวลำภู เขต 1
Telephone :0808060393
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานบุคคล
หน้าที่ในกลุ่ม : กำกับดูแล