ชื่อ - นามสกุล :นางกนกรัตน์ เนาวบุตร
ตำแหน่ง :เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
หน้าที่หลัก :ดูแลและรับผิดชอบงานสารบรรณงาน e-office และ e-filing ของกลุ่มนิเทศฯ
ที่อยู่ :ชั้น 3 สพป. หนองบัวลำภู เขต 1
Telephone :0895693094
Email :anthika_oily@hotmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มนิเทศ ติดตามและ...
หน้าที่ในกลุ่ม : ดูแลและรับผิดชอบงานสารบรรณงาน e-office และ e-filing ของกลุ่มนิเทศฯ