ชื่อ - นามสกุล :นายคำตา อ้วนสาเล
ตำแหน่ง :ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :งาน/โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนและระบบเครือข่าย
ที่อยู่ :ชั้น 3 สพป. หนองบัวลำภู เขต 1
Telephone :0819770198
Email :Kamta2005@hotmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มนิเทศ ติดตามและ...
หน้าที่ในกลุ่ม : งาน/โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนและระบบเครือข่าย