ชื่อ - นามสกุล :นายวรรณชัย บุสนาม
ตำแหน่ง :รอง ผอ.สพป.นภ 1
หน้าที่หลัก :กำกับดูแล ให้คำปรึกษา กลุ่มบริหารการเงินฯ/ส่งเสริมการจัดการศึกษา
ที่อยู่ :สพป.นภ 1
Telephone :0885536081
Email :
กลุ่ม / แผนก : ผอ.สพป/รอง ผอ.สพป
หน้าที่ในกลุ่ม : กำกับดูแล