ชื่อ - นามสกุล :นางภัทนาพร เหล่าคนค้า
ตำแหน่ง :ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :งานส่งเสริมโรงเรียนคุณธรรมจริยธรรม
ที่อยู่ :ชั้น 3 สพป. หนองบัวลำภู เขต 1
Telephone :0831478174
Email :Num3414@hotmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มนิเทศ ติดตามและ...
หน้าที่ในกลุ่ม : งานส่งเสริมโรงเรียนคุณธรรมจริยธรรม