ชื่อ - นามสกุล :นางวงษ์จันทร์ จันทร์ชมภู
ตำแหน่ง :ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :โครงการโรงเรียนส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง
ที่อยู่ :ชั้น 3 สพป. หนองบัวลำภู เขต 1
Telephone :0897102503
Email :Wongjan.nbp1@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มนิเทศ ติดตามและ...
หน้าที่ในกลุ่ม : โครงการโรงเรียนส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง