ชื่อ - นามสกุล :นางพจนี เหล็กกล้า
ตำแหน่ง :ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว)
ที่อยู่ :ชั้น 3 สพป. หนองบัวลำภู เขต 1
Telephone :0898420622
Email :Taum04@hotmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มนิเทศ ติดตามและ...
หน้าที่ในกลุ่ม : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว)