ชื่อ - นามสกุล :นายอุทัย เมืองคุณ
ตำแหน่ง :ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ปฏบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มฯ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :ชั้น 3 สพป. หนองบัวลำภู เขต 1
Telephone :0819542063
Email :uthai1951011@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มนิเทศ ติดตามและ...
หน้าที่ในกลุ่ม :