ชื่อ - นามสกุล :นางสาวปิยะพร ประภูชะกา
ตำแหน่ง :ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :งานทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (NT)
ที่อยู่ :ชั้น 3 สพป. หนองบัวลำภู เขต 1
Telephone :0848711818
Email :Pick_kub@ windowslive.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มนิเทศ ติดตามและ...
หน้าที่ในกลุ่ม : งานทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (NT)