ชื่อ - นามสกุล :นางอัมราวดี ช่วยเมือง
ตำแหน่ง :ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :งานยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ
ที่อยู่ :ชั้น 3 สพป. หนองบัวลำภู เขต 1
Telephone :0857542496
Email :Amarawadee513@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มนิเทศ ติดตามและ...
หน้าที่ในกลุ่ม : งานยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ