ชื่อ - นามสกุล :นางปิยฉัตร์ ใจเอื้อ
ตำแหน่ง :ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :งานทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (ONET)
ที่อยู่ :ชั้น 3 สพป. หนองบัวลำภู เขต 1
Telephone :0899416761
Email :piyajaiuea@hotmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มนิเทศ ติดตามและ...
หน้าที่ในกลุ่ม : งานทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (ONET)