ชื่อ - นามสกุล :นายบุญธรรม บรรเทาพิษ
ตำแหน่ง :รอง ผอ.สพป.นภ 1
หน้าที่หลัก :กำกับดูแล ให้คำปรึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล/ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
ที่อยู่ :ชั้น 1 สพป. หนองบัวลำภู เขต 1
Telephone :0833372904
Email :thammada555@hotmail.co.th
กลุ่ม / แผนก : ผอ.สพป/รอง ผอ.สพป
หน้าที่ในกลุ่ม : กำกับดูแล