ชื่อ - นามสกุล :นายณัฐพงศ์ ฉลาดแย้ม
ตำแหน่ง :ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
หน้าที่หลัก :งานนิเทศการศึกษา จัดทำแผนนิเทศ เครื่องมือนิเทศ สรุปผลการนิเทศ
ที่อยู่ :ชั้น 3 สพป. หนองบัวลำภู เขต 1
Telephone :0819754847
Email :supnb21@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มนิเทศ ติดตามและ...
หน้าที่ในกลุ่ม : งานนิเทศการศึกษา จัดทำแผนนิเทศ เครื่องมือนิเทศ สรุปผลการนิเทศ