ชื่อ - นามสกุล :นางบัวประกายแก้ว มาร์ติน
ตำแหน่ง :ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :งานพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
ที่อยู่ :ชั้น 3 สพป. หนองบัวลำภู เขต 1
Telephone :0865564178
Email :maleewansukjai@hotmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มนิเทศ ติดตามและ...
หน้าที่ในกลุ่ม : งานพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้