ชื่อ - นามสกุล :นางสาวปรัชญาพร บุญเรือง
ตำแหน่ง :ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :การสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
ที่อยู่ :ชั้น 3 สพป. หนองบัวลำภู เขต 1
Telephone :0877747159
Email :Pratya44@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มนิเทศ ติดตามและ...
หน้าที่ในกลุ่ม : การสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์