ชื่อ - นามสกุล :นางสาวเกดสินี พลบูรณ์
ตำแหน่ง :ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :งานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
ที่อยู่ :ชั้น 3 สพป. หนองบัวลำภู เขต 1
Telephone :0892780495
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มนิเทศ ติดตามและ...
หน้าที่ในกลุ่ม : งานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้