ชื่อ - นามสกุล :นายสุรศักดิ์ อินทรเพชร
ตำแหน่ง :ช่างไฟฟ้า ช 4
หน้าที่หลัก :ซ่อม บำรุง ไฟฟ้า
ที่อยู่ :ชั้น 1 สพป. หนองบัวลำภู เขต 1
Telephone :0895729406
Email :Intarapet@windowslive.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มอำนวยการ
หน้าที่ในกลุ่ม : สำรวจ