ชื่อ - นามสกุล :นางสาวพรทิพย์ สุราช
ตำแหน่ง :จนท.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
หน้าที่หลัก :งานทั่วไป จนท.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ที่อยู่ :ชั้น 2 สพป. หนองบัวลำภู เขต 1
Telephone :0833289220
Email :pontipbaza11@hotmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม : งานทั่วไป