ชื่อ - นามสกุล :นายสายัญ ชัยรัตน์
ตำแหน่ง :ลูกจ้างชั่วคราว
หน้าที่หลัก :รักษาความสะอาดห้องประชุมศูนย์เครือข่ายเพื่อการเรียนรู้ชุมชน ประจำอำเภอเมือง
ที่อยู่ :ชั้น 1 สพป. หนองบัวลำภู เขต 1
Telephone :0883017601
Email :nn1927@windowslive.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มอำนวยการ
หน้าที่ในกลุ่ม : รักษาความสะอาดห้องประชุมศูนย์เครือข่ายเพื่อการเรียนรู้ชุมชน ประจำอำเภอเมือง