ชื่อ - นามสกุล :นางมะลิ เพชรใสดี
ตำแหน่ง :คนทำความสะอาด
หน้าที่หลัก :1. ทำความสะอาดบริเวณห้องน้ำทั้งหมดในอาคารสำนักงานและห้องประชุม
ที่อยู่ :ชั้น 1 สพป. หนองบัวลำภู เขต 1
Telephone :0872350509
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มอำนวยการ
หน้าที่ในกลุ่ม : 1. ทำความสะอาดบริเวณห้องน้ำทั้งหมดในอาคารสำนักงานและห้องประชุม