ชื่อ - นามสกุล :นายวิมล ศรีพันธบุตร
ตำแหน่ง :หัวหน้าหมวดรถยนต์
หน้าที่หลัก :รับผิดชอบรถยนต์คันหมายเลข ม-0297 และ บง 2277
ที่อยู่ :ชั้น 1 สพป. หนองบัวลำภู เขต 1
Telephone :0868595905
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มอำนวยการ
หน้าที่ในกลุ่ม : รับผิดชอบรถยนต์คันหมายเลข ม-0297 และ บง 2277