ชื่อ - นามสกุล :นายไขแสง สาวันดี
ตำแหน่ง :คนสวน
หน้าที่หลัก :ปลูกและดูแลต้นไม้ในสำนักงาน หอประชุมและบริเวณห้องน้ำห้องส้วมให้สวยงาม
ที่อยู่ :ชั้น 1 สพป. หนองบัวลำภู เขต 1
Telephone :0836747050
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มอำนวยการ
หน้าที่ในกลุ่ม : ปลูกและดูแลต้นไม้ในสำนักงาน หอประชุมและบริเวณห้องน้ำห้องส้วมให้สวยงาม