ชื่อ - นามสกุล :นายนพดล พรมจันทร์
ตำแหน่ง :รปภ.
หน้าที่หลัก :ดูแล รักษาทรัพย์สินและความเรียบร้อยภายในบริเวณสำนักงานตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ของทุก ๆ วัน
ที่อยู่ :ชั้น 1 สพป. หนองบัวลำภู เขต 1
Telephone :0887344941
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มอำนวยการ
หน้าที่ในกลุ่ม : ดูแล รักษาทรัพย์สินและความเรียบร้อยภายในบริเวณสำนักงานตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ของทุก ๆ วัน