ชื่อ - นามสกุล :นายจำนงค์ ป้องพรมมา
ตำแหน่ง :รอง ผอ.สพป.นภ 1
หน้าที่หลัก :กำกับดูแล ให้คำปรึกษา กลุ่มนโยบายและแผน/ICT/อำนวยการ
ที่อยู่ :ชั้น 2 สพป. หนองบัวลำภู เขต 1
Telephone :0862303593
Email :
กลุ่ม / แผนก : ผอ.สพป/รอง ผอ.สพป
หน้าที่ในกลุ่ม : กำกับดูแล