ชื่อ - นามสกุล :นายเตชิษฐ คำโม
ตำแหน่ง :พนักงานขับรถ
หน้าที่หลัก :รับผิดชอบรถยนต์คันหมายเลข นข-393 และ กข 4044
ที่อยู่ :ชั้น 1 สพป. หนองบัวลำภู เขต 1
Telephone :0879353200
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มอำนวยการ
หน้าที่ในกลุ่ม : รับผิดชอบรถยนต์คันหมายเลข นข-393 และ กข 4044