ชื่อ - นามสกุล :นายอภัย พวงปัญญา
ตำแหน่ง :พนง.ขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
หน้าที่หลัก :รับผิดชอบรถยนต์คันหมายเลข ม-0164 และ 80-4565
ที่อยู่ :ชั้น 1 สพป. หนองบัวลำภู เขต 1
Telephone :0887396945
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มอำนวยการ
หน้าที่ในกลุ่ม : รับผิดชอบรถยนต์คันหมายเลข ม-0164 และ 80-4565