ชื่อ - นามสกุล :นายสำนวน โพธิ์ศาลาแสง
ตำแหน่ง :ช่างครุภัณฑ์ ระดับ 3
หน้าที่หลัก :ควบคุมการซ่อมแซมบำรุงรักษาวัสดุ อุปกรณ์ครุภัณฑ์เพื่อใช้งานได้ตามปกติ
ที่อยู่ :ชั้น 1 สพป. หนองบัวลำภู เขต 1
Telephone :0879534418
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มอำนวยการ
หน้าที่ในกลุ่ม : ควบคุมการซ่อมแซมบำรุงรักษาวัสดุ อุปกรณ์ครุภัณฑ์เพื่อใช้งานได้ตามปกติ