ชื่อ - นามสกุล :นางปราณี มุกดาม่วง
ตำแหน่ง :พนักงานพิมพ์ดีด ระดับ 3
หน้าที่หลัก :1. ทำหน้าที่เลขานุการผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
ที่อยู่ :ชั้น 2 สพป. หนองบัวลำภู เขต 1
Telephone :0830110600
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มอำนวยการ
หน้าที่ในกลุ่ม : 1. ทำหน้าที่เลขานุการผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1