ชื่อ - นามสกุล :นางสาวเอื้อมพร ปุยจันทร์
ตำแหน่ง :นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
หน้าที่หลัก :งานประสานการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานภายใน/ภายนอก
ที่อยู่ :ชั้น 1 สพป. หนองบัวลำภู เขต 1
Telephone :0895713317
Email :puichan_a1@hotmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มอำนวยการ
หน้าที่ในกลุ่ม : งานประสานการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานภายใน/ภายนอก