ชื่อ - นามสกุล :นางรัชนี พาลกุล
ตำแหน่ง :นักจัดการงานการทั่วไป ชำนาญการ
หน้าที่หลัก :งานสวัสดิการ สวัสดิภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่อยู่ :ชั้น 1 สพป. หนองบัวลำภู เขต 1
Telephone :0857543223
Email :ann_pam@hotmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มอำนวยการ
หน้าที่ในกลุ่ม : งานสวัสดิการ สวัสดิภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา