ชื่อ - นามสกุล :นางจีรพรรค์ ดวงจำปา
ตำแหน่ง :นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
หน้าที่หลัก :ควบคุมงบประมาณตามโครงการประชาสัมพันธ์
ที่อยู่ :ชั้น 1 สพป. หนองบัวลำภู เขต 1
Telephone :0801937046
Email :jumpa_yudee@yahoo.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มอำนวยการ
หน้าที่ในกลุ่ม : ผลิต จัดทำข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ภารกิจ กิจกรรม