ชื่อ - นามสกุล :นายสมบูรณ์ นาหล่อง
ตำแหน่ง :นักจัดการงานการทั่วไป ชำนาญการ
หน้าที่หลัก :ควบคุมดูแลการใช้ยานพาหนะและการเบิกจ่ายน้ำมันเพลิง/น้ำมันหล่อลื่น
ที่อยู่ :ชั้น 1 สพป. หนองบัวลำภู เขต 1
Telephone :0857463359
Email :somboon@hotmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มอำนวยการ
หน้าที่ในกลุ่ม : ควบคุมดูแลการใช้ยานพาหนะและการเบิกจ่ายน้ำมันเพลิง/น้ำมันหล่อลื่น