ชื่อ - นามสกุล :นางสาวนุสสรา แผ่นทอง
ตำแหน่ง :นักจัดการงานการทั่วไป ชำนาญการ
หน้าที่หลัก :ทำหน้าที่เลขานุการผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
ที่อยู่ :ชั้น 2 สพป. หนองบัวลำภู เขต 1
Telephone :0875896105
Email :nus6408@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มอำนวยการ
หน้าที่ในกลุ่ม : ทำหน้าที่เลขานุการผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู