ชื่อ - นามสกุล :นายกฤษ พงศ์ภูริจำรัส
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
หน้าที่หลัก :ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
ที่อยู่ :ชั้น 1 สพป. หนองบัวลำภู เขต 1
Telephone :0869969039
Email :sarakul09@hotmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มอำนวยการ
หน้าที่ในกลุ่ม : ปฏิบัติหน้าที่